เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมลงทุนพันธบัตร

ในปัจจุบันปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยที่นักลง ทุนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนรายย่อยมักจะต้องประสบพบเจอกันอยู่เสมอ คงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาซื้อขายแบบ Real-Time นั่นเอง หลายคนหันไปเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า168 ทั้งนี้เป็นเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศไทยต่างก็มีความคุ้นเคยและน่าจะมี ความถนัดกับการซื้อขายหุ้นสามัญบนกระดานอิเล็คทรอนิค เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งการซื้อขายด้วยวิธีดังกล่าวนั้นช่วยทำให้นักลงทุนสามารถมองเห็นความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นทุกๆ ตัว ในทุกๆ วินาทีที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น หรือที่มักจะเรียกกันว่าราคาซื้อขายแบบ Real Time

แต่สำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมถึงตลาดตราสารหนี้ในหลายๆ ประเทศนั้นจะใช้วิธีการซื้อขายที่แตกต่างไปจากระบบอัตโนมัติหรือระบบ AOM ของตลาดหุ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ที่ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยน แปลงทางด้านราคาซักเท่าไหร่ เพราะราคาของตราสารหนี้มักจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็น หลัก และโดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยในแต่ละวันก็มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เคลื่อนไหวมากนัก ประกอบกับในช่วงที่ผ่านๆ มา ผู้ที่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้มักจะเป็นกลุ่มของนักลงทุนที่มีเงินลงทุน ขนาดใหญ่มากกว่า ดังนั้นจึงทำให้การซื้อขายบนระบบอัตโนมัติอาจจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับนัก

แต่ในปัจจุบันพบว่านอกจากกลุ่มของนักลงทุนสถาบันที่มีเงินทุนขนาดใหญ่แล้ว นักลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์, กลุ่มของบริษัทเอกชนต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มของนักลงทุนรายย่อยที่มีขนาดของเงินลงทุนค่อนข้างน้อย ก็เริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้กันมากขึ้น แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการซื้อขายในรูปแบบ OTC ก็คือการไม่มีราคาซื้อขายแบบ Real-Time ให้ใช้เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งมีผลทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้มักจะถูกคิดราคาซื้อขายในระดับที่บิดเบือนไป จากราคาตลาดอยู่พอสมควร มักจะถูกบวกราคาหากต้องการซื้อ และถูกกดราคาหากต้องการขาย และเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง ก็มีผลทำให้ความน่าสนใจที่จะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ลดน้อยลงตามไปด้วย ถึงแม้ว่าทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จะคอยทำหน้าที่ในการเผยแพร่ราคาและอัตราผลตอบแทน (Price & Yield) ของตราสารหนี้ทุกๆ ตัว ในทุกๆ สิ้นวันอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนัก ลงทุนกลุ่มใหม่ๆ ที่เริ่มจะเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้กันมากขึ้น